Bureau VOETLICHT
Communicatie en productie

Het bureau is zomer 1991 opgericht door Alex Voets en is actief sinds 1992 

Tussen 1992 en 2005 ...werkte Voetlicht onder andere met en voor: Vastenaktie/Cebemo (Bilance), DOEN, ISIS, Vereniging Kindermishandeling, Vluchtelingen Organisaties Nederland, COS-Nederland, Inzet, VluchtelingenWerk Nederland, Averoës , Pharos, Nederlands Centrum Buitenlanders, Nederlands Centrum voor Inheemse Volken, Ministeries VWS, BZK, Justitie, BuiZa/OS. 

Vanaf 1993 tot 2009 ...was Voetlicht (hoofd)ontwikkelaar, projectuitvoerder en oprichter van de Stichting De Wijk is van ons Allemaal, waarvan (de directeur van) Voetlicht tot 2009 de directie voerde. Onder zijn leiding werden innovatieve projecten ontwikkeld zoals Partners in de Wijk, Interculturele Buurtpanels, Jonge Moslimpioniers, Nationale Wijkbeurs, de WijkAlliantie, de Slinger, Blend-it en Eigenwijze Buurten. Ook startte de stichting in 2003 met een experimentele opzet van commerciële activiteiten. Daarvoor werd niet alleen de expertise van Voetlicht ingebracht, maar ook enkele klanten. Tussen 1998 en 2008 kwamen diverse baanbrekende visies op het interculturele gehalte van de samenleving tot stand.

Een aantal hiervan is hier te lezen. 

Vanaf 2010 tot heden ...bouwt Voetlicht aan het project 'Intercultureel' dat beoogt het gelijknamige documentatiearchief en weblog intercultureel.nl van Voetlicht uit te bouwen tot een fysiek en online datacenter op het gebied van (contact tussen) civilisaties, migraties en integratie. de voorbereidingen zullen voorjaar van 2013 uitmonden in de beëindiging van het commerciële Bureau Voetlicht en de gelijktijdige oprichting van de ideële Stichting Voetlicht (waarin het interculturele archief van Bureau Voetlicht wordt ondergebracht).

Meer hierover hier.

Contact 

Bureau Voetlicht Amsterdam 

www.voetlicht.nl

info@voetlicht.nl

alexvoets@voetlicht.nl

00 31 6 16134151.